image_pdfimage_print
human-rights1
Svetovni dan človekovih pravic

10. decembra 1948 je Generalna skupščina ZN sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic:http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/splosna-deklaracija-clovekovih-pravic/ Deklaracija človekovih pravic, katere namen je večja osveščenost in spoštovanje človekovih pravic, je ključen dokument, saj so prvič v...