984F4FD5-D106-4693-9E9A-829BF010FD2B

Dodatne neodvisne meritve za vzpostavitev zaupanja

Patricija Šulin se je srečala s člani Društva EKO Anhovo, ki opozarjajo na okoljske probleme, ki jih čutijo v svojem vsakodnevnem življenju in o njihovem boju proti onesnaževanju okolja zaradi kurjenja odpadkov v Salonitu Anhovo. Da bi prišli do pravih podatkov, Šulinova podpira prizadevanja po neodvisni raziskavi, svoja prizadevanja za minimiziranje negativnih vplivov podjetja na okolje pa so predstavili tudi predstavniki podjetja Salonit Anhovo, ki so opozorili tudi na meritve in podatke Agencije Republike Slovenije za okolje, ki kažejo, da so vrednosti v skladu s predpisi.

“Zaupanje med obema stranema je porušeno in menim, da bi bil dober korak naprej pri njegovi vzpostavitvi izvedba dodatnih neodvisnih, zunanjih meritev in analiz, morda celo iz tujine,” je ob današnjem obisku v Anhovem dejala evropska poslanka Patricija Šulin. Obisk gospe Šulin v Anhovem je bil namenjen temu, da se iz prve roke informira o stališčih glede delovanja podjetja Salonit Anhovo in njegovih okoljskih vplivih.

“Soška dolina je biser tega dela Slovenije. Škoda je, da so bile v preteklosti o njej sprejete številne odločitve in izvedeni posegi, ki niso bili zmeraj najbolj premišljeni. Posledice uporabe azbesta imajo vpliv na zdravje prebivalstva v tem območju še danes, kar 2500 ljudi ima priznano azbestozo,« je dejala poslanka v Evropskem parlamentu, ki razume, da so ljudje, ki živijo na tem območju zaskrbljeni za svoje zdravje. »Azbestno-cementarna proizvodnja je prepovedana, zato se tudi Salonit Anhovo, ki v tem delu Soške doline že desetletja povzroča napetosti, trudi čim bolj sanirati območje,« je po pogovoru z direktorjem podjetja dodala Šulinova.