123051412[1]

EU je temelj naše varnosti in blaginje

Za nami je četrti in hkrati tudi zadnji govor v tem mandatu predsednika Evropske komisije Jean Clauda Junckerja o stanju v Uniji. Vsakoletni jesenski govor, ki je od leta 2010 uvod v razpravo o političnem programu za naslednje leto, je priložnost, da se oceni in ovrednoti delo evropskih institucij v preteklem letu, hkrati pa priložnost za pogled naprej.

 

Evropski parlament kot edina evropska institucija, ki jo državljani izvolijo neposredno, je pravi kraj za razpravo o dosežkih ter o prihodnosti Evropske unije. Kraj, kjer moramo razpravljati tako o institucionalnih spremembah Evropske unije kakor tudi o reformah, ki med drugim vključujejo ukrepe proti terorizmu in nezakonitem priseljevanju ter ukrepe za močno evropsko gospodarstvo, ki bo ustvarjalo nova delovna mesta. EU je temelj naše varnosti in blaginje. Mir pa je vedno ranljiv.

V pričujoči kolumni imam premalo prostora, da bi lahko zajela vse aktivnosti evropskih institucij v tem mandatu, se bom pa osredotočila na nekaj bistvenih elementov tega mandata. Na gospodarskem področju je zelo odmeval Evropski sklad za strateške naložbe, imenovan tudi Junckerjev sklad, ki je bil najprej deležen velikega posmeha, češ da gre le za poceni propagando nove Evropske komisije, nato se je pa kmalu izkazal kot zgodba o uspehu. Postal je osrednji steber naložbenega načrta za Evropo, ki je spodbudil na desetine milijard evrov naložb in med drugim vplival na dvig gospodarske rasti v vseh državah članicah Evropske unije in k zmanjšanju brezposelnosti, predvsem med mladimi. Junckerjev načrt bo do leta 2020 ustvaril 1,4 milijona delovnih mest, bruto domači proizvod pa povečal za 1,3 %. Sicer je bilo od začetka mandata ustvarjenih skoraj 12 milijonov delovnih mest.

Po različnih krizah, ki smo jim bili priča v Evropi v preteklih letih, od Brexita do migrantske krize, se je po upadu zaupanja v Evropsko unijo le to v zadnjem času okrepilo in prvič po letu 1983 je po podatkih Eurobarometra kar 67 odstotkov državljanov Evropske unije prepričanih, da je njihova država s članstvom v EU pridobila. Razveseljujoče je tudi to, da kar 73 odstotkov vprašanih Slovencev meni, da je članstvo v Evropski uniji za državo koristno. Delo vseh evropskih institucij in držav članic v zadnjem obdobju je obrodilo sadove. Ključno je ljudem z dejanji pokazati, da je Evropska unija del rešitve in ne del problema. Da Evropska unija bistveno prispeva k njihovemu blagostanju in varnosti.

Še vedno ostaja odprto vprašanje boljše zaščite zunanjih meja za katero smo dosegli konsenz. Le z boljšo zaščito zunanjih meja bo tudi schengen ponovno v celoti zaživel brez kontrol na notranjih mejah. Potrebno bo tudi kadrovsko okrepiti kopensko in obalno stražo. Zato pozdravljam napoved predsednika Evropske komisije Junckerja, ki je predlagal utrditev zunanje meje EU z novo stalno enoto 10.000 pripadnikov mejne straže z izvršnimi pristojnostmi in lastno opremo do leta 2020. Podpiram razširitev pristojnosti Evropski mejni in obalni straži, ki ne bi prevzemala odgovornost držav članic pri upravljanju zunanje meje in vračanju nezakonitih migrantov, temveč bi delovala kot podpora državam članicam.

Od začetka mandata Evropske komisije je bilo veliko dela opravljenega, še več dela nas pa še čaka. Med drugim na področju boja proti terorizmu, enakomernejšega razvoja vseh držav članic, zmanjševanja razlik med severom in jugom ter vzhodom in zahodom in podnebnih sprememb. Na načelni ravni pa v Evropski uniji še vedno ostaja odprto ključno vprašanje in sicer kako najti prave in učinkovite odgovore na izzive tudi oziroma predvsem takrat, ko obstajajo različni interesi med državami članicami. Evropska unija je najmočnejša in najučinkovitejša ravno takrat, ko je enotna. Populistom in tistim, ki so proti evropskemu projektu, neenotnost gre na rok, to pa ogroža obstoj Evropske unije.

Poudarek: Prvič po letu 1983 je po podatkih Eurobarometra kar 67 odstotkov državljanov Evropske unije prepričanih, da je njihova država s članstvom v EU pridobila.

 
Kolumna je bila prvotno objavljena v Primorskih novicah, 17.9. 2018