PŠ1

Evropska poslanka Patricija Šulin se je na ZRC SAZU seznanila s projektom RESTAURA

Evropska poslanka Patricija Šulin je na povabilo Zgodovinskega inštituta Milka Kosa obiskala Raziskovalno postajo v Novi Gorici (v nadaljevanju ZRC SAZU), kjer se je seznanila s projektom RESTAURA, ki se je začel leta 2016, trajal pa bo do maja 2019. V projekt revitalizacije zgodovinskih stavb preko shem javno-zasebnega partnerstva, ki ga je ZRC SAZU pridobil skupaj z Mestno občino Nova Gorica, je vključenih deset partnerjev in enaindvajset pridruženih partnerjev s Poljske, Slovenije, Hrvaške in Slovaške.

 

»Projekt RESTAURA bo združil prednosti in znanja javnega in zasebnega sektorja, dodatna prednost javno-zasebnega partnerstva pa je v razbremenitvi javnih finančnih sredstev,« je poudarila poslanka v Evropskem parlamentu. »Evropski poslanci smo si v letu 2018 v okviru Evropskega leta kulturne dediščine zadali za cilj izboljšati ozaveščenost državljanov in državljank EU o evropski zgodovini in vrednotah, da bi okrepili občutek evropske identitete,« je dejala Šulinova, ki je opozorila, da moramo kulturno dediščino zaščititi pred vsemi oblikami pritiskov: pred okoljskimi vplivi, fizičnimi poškodbami in pred nezakonito trgovino s predmeti kulturne dediščine.

»Kulturna dediščina je stebra naše kulture in identitete, k njeni ohranitvi pa pripomore tudi oživljanje znanj, ustnega izročila, tradicionalnih obrtnih veščin, starih ritualov, ljudske umetnosti in dosledna raba jezika,« je še dodala Patricija Šulin, ki je kot nadomestna članica Odbora za promet in turizem v Evropskem parlamentu izpostavila, da je leto Evropske kulturne dediščine pomembno tudi iz vidika novih priložnosti, predvsem na področju krepitve in razvoja turizma. »Za investicije v ohranjanje, obnovo in promocijo kulturne dediščine, kar daje nove priložnosti tudi za kakovostna delovna mesta v turističnem sektorju, bodo v leto 2018 na voljo dodatna sredstva. Člani Odbora za proračun v Evropskem parlamentu smo predlagali oblikovanje posebne proračunske vrstice za podporo evropskega leta,« je pojasnila Šulinova.

 

Vrednost projekta RESTAURA znaša dobra 2 milijona evrov, 1.7 milijona evrov oz. 85 % celotnega zneska pa znaša delež sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, katerega primarna naloga je krepitev gospodarske in socialne kohezije v Evropski uniji z odpravljanjem neravnovesij med regijami. Namen projekta je spodbujanje obnov zgodovinskih stavb v državah Srednje Evrope, Mestna občina Nova Gorica pa se je projektu priključila z gradom Rihemberk, kulturnim spomenikom državnega pomena, katerega zametki gradnje segajo že v 13. stoletje. »V okviru projekta RESTAURA se bo pripravlila podlaga na osnovi katere bo lahko Mestna občina Nova Gorica pristopila k iskanju novih virov financiranja obnove gradu v okviru javno-zasebnega partnerstva kar je prav gotovo pomembno za širšo lokalno skupnost,« je še dodala evropska poslanka.

Patricija Šulin si je na Raziskovalni postaji ZRC SAZU v Novi Gorici ogledala še knjižnico dr. Henrika Tume, ki velja za eno izmed najboljše ohranjenih meščanskih knjižnic in predstavlja vpogled v bralno kulturo tedanjega goriškega prostora.

 

Dr. Henrik Tuma (1858 – 1935) je bil odvetnik, politik, publicist, alpinist in jezikoslovec. Leta 1980 je bil imenovan za sodnika v Tolminu, kjer je spoznal svojo bodočo ženo Marijo, leta 1901 pa je v Gorici odprl svojo odvetniško pisarno. V Prvi svetovni vojni je izgubil skoraj vso premoženje in odšel v Ljubljano, kjer je odprl odvetniško pisarno v kateri je deloval vse do svoje smrti.