Finančna podpora za enakost spolov zaostaja za politično

Člani Odbora za proračun so danes prisluhnili rezultatom študije o Proračunu EU za enakost spolov. V svojem uvodnem nagovoru ob predstavitvi je Patricija Šulin, podpredsednica Odbora in njegova stalna poročevalka za enakost spolov poudarila, da je “za doseganje evropskih cljev poleg politične izjemno pomembna tudi finančna podpora. To finančno podporo v okviru EU nudi proračun, ki je močno orodje za izvrševanje evropskih politik.”


Poslanka je vesela, da ima spodbujanje večje enakosti spolov močno politično podporo in spomnila na besede predsednika Evropske komisije v njegovih političnih smernicah, da “enakost spolov ni luskuz, ampak politična nuja”.


“A rezultati študije so hladen tuš, saj kažejo, da finančna podpora za enakost spolov, torej EU proračun, ne sledi političnim prioritetam,” je bila kritična poslanka. Poleg tega proračun tudi ni povsem transparenten glede tega, koliko sredstev je namenjeno posameznim ciljem in akcijam, indikatorji o sredstvih po spolu pa se premalo sistematično spremljajo in uporabljajo pri presojanju učinkovitosti posameznih aktivnosti. “Četudi bi si želeli boljših rezultatov, verjamem, da bodo izsledki študije nam vsem dobra pomoč pri odločanju o strukturi proračuna v prihodnje,” ostaja pozitivna Patricija Šulin.


Pobudo za študijo je dal Odbor za pravice žensk in enakost spolov.