human-rights1
Svetovni dan človekovih pravic

10. decembra 1948 je Generalna skupščina ZN sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic:http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/splosna-deklaracija-clovekovih-pravic/ Deklaracija človekovih pravic, katere namen je večja osveščenost in spoštovanje človekovih pravic, je ključen dokument, saj so prvič v...

demos
Rojstvo DEMOSA

4.12.1989 so Slovenska demokratična zveza, Slovenski krščanski demokrati in Socialdemokratska zveza Slovenije podpisali dogovor o sodelovanju ter s tem ustanovili Demos, demokratično opozicijo takratni komunistični oblasti. Rajko Pirnat in Hubert Požarnik...