146775433[1]

Patricija Šulin: »Boj proti korupciji ni nikoli končan«

»Korupcija, ki bistveno zmanjšuje davčne prihodke držav članic in Evropske unije kot celote, ne samo hromi gospodarstvo EU, temveč tudi spodkopava demokracijo in temelje pravne države ter vodi v kršitve človekovih pravic. Boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu ne smemo omejiti le na nacionalne meje držav članic, vendar moramo ukrepati tudi na evropski ravni«, je ob robu vprašanja za ustni dogovor o boju proti korupciji dejala evropska poslanka Patricija Šulin, nadomestna članica Odbora za proračunski nadzor.

 

Evropska poslanka je prepričana, da potrebujemo skupne opredelitve korupcije in organiziranega kriminala, kar je bistvenega pomena za uveljavitev obstoječih in prihodnjih zakonodajnih instrumentov. »Boj proti korupciji ni nikoli končan boj in terja od nas veliko napora, da te nesprejemljive prakse kar se da omejimo ter jih tudi sankcioniramo. Na evropski ravni imamo velike težave že pri sami zaznavi korupcije, saj so ocene prisotnosti korupcije zelo različne. Medtem, ko nekateri podatki kažejo, da stroški korupcije znašajo 120 milijard evrov na leto, pa bi naj ti po drugih ocenah dosegali kar 900 milijard evrov«, je bila jasna Šulinova.

 

»Pozdravljam nova pravila za zaščito žvižgačev, ki jih je aprila predstavila Evropska komisija in ki jim bodo zagotovila visoko raven zaščite z določitvijo minimalnih standardov na ravni EU, prav tako pa bo vzpostavila varne kanale za prijavo znotraj organizacije in javnim organom. Korupcijo je izjemno težko ugotavljati oziroma dokazovati, saj je velikokrat prikrita, zato so organi pregona mnogokrat odvisni od informacij ljudi, ki v javnem interesu razkrivajo nepravilnosti, s tem pa tvegajo lastne kariere in celo svobodo«, je še dejala evropska poslanka Patricija Šulin.

 

Člani in članice Odbora za proračunski nadzor so v vprašanju za ustni odgovor Evropsko komisijo med drugim vprašali kaj je razlog, da je Komisija opustila poročilo EU o boju proti korupciji, kako namerava Komisija preprečiti vse vrste korupcije v institucijah EU ter kdaj namerava Komisija oceniti, ali sama ravna v skladu s Konvencijo Združenih narodov proti korupciji.