IMG_1519

Patricija Šulin na konferenci »Ponovna uporaba plastike – nove poslovne priložnosti«

Evropska poslanka Patricija Šulin je sodelovala na konferenci »Ponovna uporaba plastike – nove poslovne priložnosti«, v organizaciji Informacijske pisarne Evropskega parlamenta. Gostje so razpravljali o izzivih povezanih s prekomerno uporabo plastike in o alternativah.

 

V svetovnih oceanih vsako leto konča od 5 do 13 milijonov ton plastike, EU pa vsako leto proizvede tudi do 25 milijonov ton odpadne plastike in le 30 % odstotkov se je ponovno uporabi oz. reciklira. Plastične odpadke tako najdemo tudi v zraku, tleh, naših telesih in v naši hrani.

 

Plastika je lahka in poceni, vendar se odpadki reciklirajo kar 450 let in razpadajo v škodljive mikrodelce, ki ogrožajo okolje in naša življenja. Tako so na konferenci govorniki skušali najti odgovore na naslednja vprašanja: Kako lahko odpravimo ali vsaj podaljšamo rok uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo? Kako lahko olajšamo njihovo recikliranje? Kako lahko preprečimo, da bi plastika končala tam, kamor ne spada? in Kaj to pomeni za trg dela in poslovne priložnosti?

 

V Sloveniji letno nastane okoli 7 milijonov ton odpadkov, boljše ravnanje s komunalnimi odpadki, ki se jih več kot 70 % odloži na odlagališča, se zagotavlja z novimi predpisi in centri za ravnanje s komunalnimi odpadki, v katerih bo potekala obdelava mešanih komunalnih odpadkov. »V zadnjih letih se je, skladno z zakonodajo EU, na področju ravnanja z odpadki uvedlo kar nekaj sprememb. Npr. na podlagi odgovornosti proizvajalca so bile vzpostavljene sheme za zbiranje in obdelavo posameznih tokov odpadkov ter financiranje teh dejavnosti, kar zagotavlja pravilno ravnanje s temi odpadki,« je pojasnila poslanka v Evropskem parlamentu.

 

»Prepoved plastike za enkratno uporabo kot so npr. plastični pribor, vrečke in posode za hitro hrano smo podprli že v Evropskem parlamentu. Ti proizvodi, ki predstavljajo več kot 70 % morskih odpadkov, bodo od leta 2021 prepovedani na trgih EU,« je dejala Šulinova, ki dodaja, da morajo države članice sestaviti nacionalne načrte za vzpodbujanje uporabe proizvodov, primernih za večkratno uporabo, ponovno uporabo in recikliranje. “Že sedaj obstajajo alternativni proizvodi proizvodom za enkratno uporabo, ki so prav tako cenovno dostopni,” je poudarila poslanka, ki poleg recikliranja zagovarja tudi ponovno uporabo izdelkov, kjer je to mogoče. “Na EU je spodbujanje ponovne uporabe. V kolikor bi evropska podjetja dala prednost ponovni uporabi računalnikov in ne reciklaži, bi ustvarili npr. 10.500 novih delovnih mest,” je še pojasnila Šulinova.

 

Poslanci so se strinjali tudi, da morajo ukrepi zmanjšanja odpadkov zajemati tudi odpadke tobačnih izdelkov, še posebej cigaretne filtre, ki vsebujejo plastiko. En cigaretni ogorek lahko onesnaži od 500 do 1000 litrov vode. Ogorki, odvrženi na cestišče, potrebujejo tudi do 12 let, da se razkrojijo.

 

V drugem delu konference pa je Šulinova spregovorila o vplivu okoljskih tem na ljudi. “Številni posamezniki in okoljske organizacije 22. aprila na svetovni dan Zemlje pripravljajo različne dogodke in prireditve, s katerimi opozarjajo na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo. Žal pa se preostale dni na okolje kar nekako pozabi,” je bila kritična poslanka, ki meni, da je ena najbolj prepoznavnih značilnosti Slovenije ohranjena narava, zlasti velika biotska raznovrstnost in krajinska pestrost. “V Sloveniji je danes okoli 10 % ozemlja v zavarovanih območjih, 35,5 % pa je varovanega v okviru Nature 2000, status naravne vrednote pa je podeljen 14.901 vrednim delom narave,” je še dejala.

 

Konferenca je potekala v okviru Regionalnega foruma za razpravo, s katero želijo organizatorji prek dialoga med evropskimi poslanci, predstavniki ministrstev, strokovnjaki na okoljevarstvenem področju, nevladniki, podjetniki in raziskovalci najti odgovore na vprašanja, ki se jim v prihodnosti ne bo moč izogniti.

 

Pred samo konferenco so se evropski poslanci dobili z regionalnimi novinarji. Pogovor se je vrtel okoli aktualnih evropskih tem in volitev v Evropski parlament maja 2019.