5310

Patricija Šulin na novogoriški gimnaziji

Patricija Šulin je obiskala novogoriško gimnazijo, ki sodeluje v projektu »Šola ambasadorka Evropskega parlamenta« v organizaciji Informacijske pisarne Evropskega parlamenta. Projekt je namenjen dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski parlamentarni demokraciji.

 

Dijaki so poslanko v Evropskem parlamentu uvodoma povprašali kje je dobila navdih za usmeritev v politične vode in odgovorila jim je, da so jo navdihnile vrednote stranke SDS in njen program, mladim, ki bi se radi usmerili v politiko pa je svetovala, naj se aktivno angažirajo v mladinskih organizacijah, za začetek v lokalnem okolju. »Spremembe so mogoče in to lahko dosežemo na volišču. Potrebno pa se je zavedati, da vsak glas šteje,« je še dodala poslanka.

 

Patricija Šulin je spregovorila tudi o brezposelnosti med mladimi v Evropi in velikih razlikah med posameznimi državami na tem področju: »V Nemčiji je brezposelnih okoli 6 % mladih, v Sloveniji pa okoli 20 %.« Kot konkretne rešitve za to problematiko je izpostavila prilagoditev šolskega sistema potrebam na trgu dela, razvoj podjetništva, kjer je še mnogo manevrskega prostora, in ustvarjanje pogojev za gospodarsko rast in s tem povezana delovna mesta.

 

V nadaljevanju se je Patricija Šulin osredotočila na črpanje finančnih sredstev iz Evropske unije, ki jih Slovenija še vedno preslabo izkorišča, spregovorila pa je tudi o uvedbi evropske valute evro, ki je bil ambiciozen in zahteven načrt. Slovenija ga je poskušala uresničiti v približno dveh letih po vstopu v EU leta 2004, pred vstopom v evro območje pa je morala izpolnjevati pet maastrichtskih meril (primanjkljaj, dolg, obrestna mera, inflacija, tečaj). Naštela je tudi prednosti uvedbe evra, ki so večja konkurenčnost, stabilnejše okolje za celotno gospodarstvo, nižje obrestne mere in stabilnost cen ter razvoj likvidnega in integriranega kapitalskega trga med državami območja evra.

 

Evropska poslanka pa se je dotaknila tudi razmer v Turčiji. Dijakom je pojasnila, da se je Turčija v zadnjih letih zelo oddaljila od evropskih vrednost in da množične aretacije novinarjev, aktivistov za človekove pravice, sodnikov in univerzitetnih učiteljev vzbujajo skrb. O širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan je dejala, da potrebuje Zahodni Balkan jasno evropsko perspektivo, saj bomo le tako motivirali države, da bodo zadostile političnim in gospodarskim pogojem ter uvedle potrebne reforme, na vprašanje kakšne bodo posledice brexita pa je dejala: »Največji vpliv bo izstop imel na finančnem področju, saj je Velika Britanija druga največja neto plačnica in letno vplača kar 16 milijard evrov.«

 

Beseda je nanesla tudi na evropsko leto kulturne dediščine. Patricija Šulin je povedala, da Evropski poslanci želijo na ta način okrepiti evropsko identiteto in zavarovati kulturno dediščino pred uničenjem, za konec pa je dijake zanimalo še, kako poteka dan v Evropskem parlamentu in kakšne so naloge Evropskega poslanca. Poslanka jim je razložila, da je delovnik poslanca raztegnjen čez cel dan, pogosto tudi pozno v večer: »Poleg sej delovnih in političnih skupin ter sej odborov, srečanj in sestankov, poteka vsak mesec tudi plenarno zasedanje v Strasbourgu, vikendi pa so namenjeni aktivnostim doma, med volivci,« je srečanje zaključila poslanka v Evropskem parlamentu.