Patricija Šulin na plenarnem zasedanju EP v Strasbourgu: “V proračunu za 2015 moramo obdržati dovolj za raziskave in inovacije”

“Proračunska razprava razgalja dvolično retoriko, ki jo uporabljajo države. Doma izpostavljajo koristi in pomen investicij za ustvarjanje delovnih mest, nato pa na evropski ravni v Svetu zmanjšujejo investicijske izdatke, ki jih EU danes potrebuje bolj kot kdajkoli prej. In to kljub temu, da vedo, da se 95% EU proračuna vrne v države članice. Še posebej se mi zdi pomembno v proračunu za 2015 obdržati dovolj za raziskave, inovacije in izobraževanje, da bi EU ostala vodila na tem področju ter da bi ustvarjala kakovostna delovna mesta in bila konkurenčna v globalni ekonomiji. Rast v EU lahko dosežemo le s strukturnimi reformami in za to potrebujemo dobro planirana sredstva.


Svetov predlog ogroža kredibilnost EU inkrši sprejete dogovore. Konec lanskega leta je bil sprejet novi, bistveno nižji večletni finančni okvir za obdobje 2014-2020. Parlament ga je podprl pod pogojem, da države članice zagotovijo, da ne bo več prihajalo do ponavljajočih se izpadov v plačilih, ki Evropski komisiji onemogočajo spoštovanje njenih pravnih in finančnih zavez. Predlagane spremembe Sveta niso v duhu tega dogovora. Pravzaprav že danes vemo, da se bomo ob takšnem predlogu konec drugega leta spet pogovarjali o izpadih v plačilih. Tudi zaradi tega je treba nujno razmisliti o dodatnih prihodkih iz naslova lastnih sredstvih, ki so zaenkrat ostali na ravni glob in zamudnih obresti.”