160146378[1]

Patricija Šulin o boju proti carinskim goljufijam in zaščiti lastnih sredstev EU

»Na tujih trgih posluje vedno več podjetij, tako znotraj držav članic EU, kot tudi z državami izven območja EU. Carinske goljufije prinašajo velike izgube v državnih proračunih in posledično v proračunu EU« je na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu ob razpravi o boju proti carinskim goljufijam in zaščiti lastnih sredstev EU dejala evropska poslanka Patricija Šulin.

 

Šulinova se ob tem sprašuje ali v Evropski uniji naredimo dovolj na področju boja proti carinskim goljufijam. »Obsežne utaje DDV v zvezi z uvozom z zlorabo začasne prekinitve plačila DDV ali tako imenovanega carinskega postopka 42 so še vedno prisotne v vseh državah članicah. Po podatkih Evropskega urada za boj proti goljufijam je z uvozi preko Združenega kraljestva prišlo do izgube DDV v višini približno 3,2 milijarde evrov med letoma 2013 in 2016. Zato se lahko upravičeno sprašujemo, ali je pretok informacij med davčnimi in carinskimi organi v zvezi z uvozom ustrezen«, je jasna evropska poslanka.

 

Carinski postopek 42 je mehanizem, ki ga uvoznik EU uporabi za oprostitev plačila DDV. Uporablja se kadar se blago, uvoženo iz držav zunaj EU v neko državo članico, po uvozu prepelje v drugo državo članico. »Obstaja tveganje, da uvoženo blago lahko ostane v državi članici uvoza, ne da bi bil plačan DDV, kot tudi da se tako uvoženo blago lahko porabi v namembni državi članici, ne da bi tam izterjali DDV. Komisija mora čim prej sprejeti ukrepe za harmonizacijo in standardizacijo uporabe carinskih kontrol v državah članicah, ter s tem ustvariti pogoje za preprečevanje goljufij na tem področju«, je še dejala evropska poslanka Patricija Šulin.