Paricija Sulin

Patricija Šulin o letnem poročilu Evropskega računskega sodišča za leto 2016

»Pozdravljam letno poročilo Evropskega računskega sodišča o tem kako je bil porabljen denar EU leta 2016. Prvič po letu 1994 je o pravilnosti transakcij, povezanih z zaključnim računom, sodišče izreklo mnenje s pridržki in ne negativno mnenje, kar kaže na to, da se je upravljanje s sredstvi EU precej izboljšalo. Nižja stopnja napak 3,1% je pozitiven trend, vendar si moramo še naprej prizadevati za čim manj birokracije. Napake povedo več o zapletenosti predpisov in postopkov, kot pa o zlorabah in goljufijah«, je ob robu razprave o letnem poročilu Evropskega računskega sodišča za leto 2016 dejala evropska poslanka Patricija Šulin.

Evropska poslanka opozarja na to, da smo najvišjim stopnjam napakam priča v skladih, v katerih je deljeno upravljanje med državami članicami in Evropsko komisijo, »kar kaže na to, da se morajo države članice bolj osredotočiti na to, kako bodo porabile denar«.

Šulinova opominja na resne posledice zamud pri plačilih, ki jih je razkrilo poročilo Evropskega računskega sodišča. »Prekomerne zamude pri plačilih, ki so nastale pri več programih večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020, moramo obravnavati z globoko zaskrbljenostjo. Največje posledice zamud nosijo mala in srednja podjetja, raziskovalci, kmetje ter ostali upravičenci do sredstev EU. Sodišče zato pravilno opozarja na to, da bodo zneski, ki jih bo treba plačati v prihodnjih letih najvišji doslej. Ker v proračunu EU nimamo dovolj velike prožnosti, bo zgoščevanje plačil v zadnjih letih večletnega finančnega okvira povzročalo težave v kasnejših letih«, je še dejala evropska poslanka Patricija Šulin.

Evropsko računsko sodišče, ki je neodvisna revizijska institucija Evropske unije in varuh njenih financ je v poročilu objavilo glavne ugotovitve in zaključke iz letnih poročil Evropskega računskega sodišča o proračunu EU in evropskih razvojnih skladih za leto 2016, kar vključuje zanesljivost zaključnih računov, pravilnost prihodkov in porabe ter vidike splošne smotrnosti porabe proračuna EU.