IMG_6794

Patricija Šulin ob dnevu Evrope med mariborskimi dijaki

Ob praznovanju dneva Evrope je evropska poslanka Patricija Šulin obiskala štajersko prestolnico. Obisk v Mariboru je poslanka začela na Srednji prometni šoli, kjer je v okviru projekta “Šola ambasadorka Evropskega parlamenta” predstavila svoje delo in aktivnosti v izbranih odborih in delegacijah v Evropskem parlamentu, dotaknila pa se je tudi ukrepov za izboljšanje položaja mladih.
Dijaki so v sodelovanju z mentorji pripravili info točko, ki jo je Šulinova z vodstvom šole tudi otvorila, podatki o EU pa so dostopni tudi na spletni strani šole, o sestavi in delovanju EU ter o temeljnih vrednotah na katerih je nastala EU pa so dijaki razpravljali pri pouku.
Patricija Šulin je v razpravi poudarila tudi pomen področja prometa. “Prometni sektor je med najpomembnejšimi gospodarskimi panogami EU, saj predstavlja več kot 11 milijonov delovnih mest v Evropi,” je dejala nadomestna članica Odbora za promet in turizem v Evropskem parlamentu.
“Preobremenjenost cestnega in zračnega prometa, odvisnost od nafte, zmanjševanje emisij v prometu, varnost v prometu, ustrezen delovni čas za zaposlene v prometu, tehnološki napredek za čistejši promet in pravice potnikov so med glavnimi izzivi EU na področju prometa,” je dodala poslanka, ki je razložila, da je bila januarja 2014 sprejeta nova strategija za prometno infrastrukturo, ki bo povezala vzhodne in zahodne ter severne in južne dele celine.
“Za integriran instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility) pa so na voljo finančna sredstva za investiranje v prednostno strukturo EU v okviru politike vseevropskih omrežjih v sektorjih prometa, energije in telekomunikacij,” je pojasnila Šulinova, ki je dodala, da bo Slovenija prejela 90 milijonov evrov, kar predstavlja 60% stroškov za nadgradnjo oz. izboljšavo železniške proge Celje-Zidani most, ki leži na dveh ključnih vse-evropskih koridorjih: Baltik-Adria in Mediteranski koridor.
V skrbi za okolje pa je nujno zmanjšati onesnaženost okolja, tudi zaradi prometne preobremenjenosti,” je opozorila Šulinova. “Cilj evropske politike so prometne povezave, ki so prijazne do okolja, zato ima v tem kontekstu pomembno vlogo kolesarstvo, ki je tudi tesno prepleteno s turizmom in prinaša okoli 44 milijard evrov dobička na leto,” je dejala poslanka v Evropskem parlamentu, ki je dijakom razložila, da želi projekt EuroVelo, ki ga vodi Evropska kolesarska federacija, do leta 2020 z mrežo 15 kolesarskih poti povezati Evropo po dolgem in počez. “EU razpolaga s sredstvi za gradnjo kolesarskih mrež in poti na velike razdalje, za katerega je Evropska komisija leta 2013 odobrila sredstva za razvoj dveh poti in sicer pot ob železni zavesi (Iron Curtain Trail, EuroVelo 13) in sredozemsko pot (Meditarreanien Route, EuroVelo 8), ki bosta šli tudi čez Slovenijo,” je dodala Šulinova.
“Slovenija pa je v finančni perspektivi 2014-2020 upravičena do sodelovanja v štirih čezmejnih programih, med njimi v projektu sodelovanja Inrerreg V-A Slovenija -Avstrija. V okviru programa se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo in bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij. Prednostne osi so krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij, varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov, izboljšanje institucionalne zmogljivost in učinkovita javna uprava ter tehnična pomoč. Skupna programska sredstva obsegajo 57.213.193 evrov;” je zaključila razpravo o prometu Patricija Šulin.
Obisku na Srednji prometni šoli je sledil še obisk I. gimnazije v Mariboru. Dijaki s te gimnazije so v mesecu marcu obiskali poslanko v Bruslju že tretjič zapored, uvodoma pa so delili svojo izkušnjo iz Evropskega parlamenta s preostalimi dijaki v obliki krajšega video posnetka.
Patricija Šulin je gimnazijcem prav tako kot dijakom na Prometni šoli predstavila svoje delo v Evropskem parlamentu. “Za delo evropskega poslanca sta potrebna volja in energija, osebno pa imam tudi vso podporo družine,” je med drugimi dejala Šulinova.
“Rada slišim pobude mladih, vaše razmišljanje! Sodelovanje vodi k rešitvam,” je poudarila poslanka v Evropskem parlamentu, ki je z dijaki predebatirala tudi rezultat francoskih predsedniških volitev, področje migracij in brexit za katerega je dejala, da so bili nad rezultatom razočarani predvsem mladi, ki so si želeli še naprej uživati prednosti članstva v EU.