Patricija Šulin podprla pisno deklaracijo Evropskega parlamenta o Alzheimerjevi bolezni

Za pomoč bolnikom z demenco in njihovim sorodnikom je evropska poslanka Patricija Šulin podprla pisno deklaracijo Evropskega parlamenta o Alzheimerjevi bolezni. Pisna deklaracija poziva Komisijo in Svet, naj Alzheimer in sorodne bolezni priznajo kot prednostne naloge javnega zdravja v Evropi ter naj sprejmejo celovito strategijo za spopadanje z izzivi, ki jih predstavlja Alzheimer. “Spodbujati bi se morale raziskave, katerih namen je odkrivanje rešitev za trajnostno zdravljenje in prizadevanje za boljše in učinkovitejše širjenje informacij in nudenje podpore negovalcem”, je med drugim zapisano v deklaraciji.


Šulinova opozarja, da je v Sloveniji okoli 30.000 bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo: “Podpiram poziv, da je na evropski ravni potrebno sprejeti celovito strategijo za spopadanje z izzivi, ki jih predstavlja Alzheimerjeva bolezen, ki je najpogostejši vzrok demence. Zaradi staranja prebivalstva število bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo hitro narašča, zato je še toliko pomembneje, da se Alzheimer in sorodne bolezni priznajo kot prednostne naloge javnega zdravja v Evropi”.


Kot navaja pisna deklaracija je v Evropi šest milijonov ljudi, obolelih za Alzheimerjem ali sorodnimi boleznimi, število novo ugotovljenih obolenj pa se vsake leto povečuje. Trenutno je Alzheimer neozdravljiva bolezen, vendar lahko nekatera zdravila prispevajo k počasnejšemu napredku, zgodnje ugotavljanje bolezni pa lahko prispeva k boljši podpori pacientom in njihovim negovalcem.