IMG_0329

Patricija Šulin: Slovenija med najslabšimi porabniki Evropskega sklada za strateške naložbe

image_pdfimage_print

Članice in člani Odbora za proračun ter Odbora za ekonomske in monetarne zadeve so na skupni seji obravnavali podaljšanje Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe. Evropska poslanka Patricija Šulin, članica Odbora za proračun, poudarja pomembnost podaljšanja sklada ter uvedbo izboljšav za ta sklad. »Sklad za strateške naložbe se je ob znatnem znižanju ravni naložb v preteklosti v Evropski uniji zaradi gospodarske in finančne krize izkazal za še kako potrebnega, saj je dosegel svoj namen. Pred podaljšanjem delovanja sklada imamo imenitno priložnost, da odpravimo vse pomanjkljivosti, ki so se pokazale v delovanju sklada in se tako še bolj približamo ciljem, ki smo jih postavili ob ustanovitvi sklada«, je jasna Šulinova.

 

Po mnenju evropske poslanke so na številnih področjih delovanja Sklada za strateške naložbe potrebne izboljšave. »Eden od ključnih elementov je izbira projektov. Zagotoviti moramo, da bodo izbrani samo tisti projekti, ki se brez financiranja sklada v določenem obdobju sicer ne bi izvedli oziroma se ne bi izvedli v enakem obsegu. Poleg tega moramo okrepiti Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe, ki bo bolj ciljno usmerjeno in kot tako v še večji meri zagotavljalo celovito ponudbo strateškega in finančnega svetovanja in tehnične pomoči, s čimer bodo podjetja lažje in učinkoviteje dostopala do ustreznih virov financiranja. Prav tako so še velike rezerve v preglednosti odločitev naložbenega odbora«, poudarja Patricija Šulin.

 

Evropska poslanka Patricija Šulin opozarja na premalo izkoriščen potencial Evropskega sklada za strateške naložbe v Sloveniji. Po njenem mnenju je v primeru financiranja iz naložbenega sklada, podobno kot pri drugih evropskih skladih, predvsem Skladu za prilagoditev globalizaciji, Slovenija premalo izkoristila številne priložnosti, ki jih sklad prinaša. »Evropski sklad za strateške naložbe je do sedaj izgubljena priložnost za Slovenijo. Pogrešam večjo mero ambicioznosti in zavzetosti Slovenije, kar vključuje tako prenos dobrih praks iz drugih držav članic ter večjo aktivnost pri prepoznavanju potencialno uspešnih projektov v Sloveniji. Od leta 2014, ko je sklad pričel delovati, pa vse do danes, je Slovenija med najslabšimi porabniki sklada. Več kot očitno je, da Slovenija zamuja številne priložnosti, ki jih ponuja Evropski sklad za strateške naložbe«, dodaja evropska poslanka. Po mnenju Šulinove številne države članice uspešno izkoriščajo sklad ter so uspele mobilizirati zasebne naložbe v sektorjih, ki so bistvenega pomena za ustvarjanje novih delovnih mest: »Naložbe na področjih raziskav in inovacij, energije, okolja, podnebnih ukrepov ter digitalnega sektorja. Prav tako so v Sloveniji še velike rezerve za energetske naložbe ter naložbe projektov za energetsko učinkovitost«.

 

Patricija Šulin opozarja tudi na številne ovire za naložbe v Sloveniji. »Evropski sklad za strateške naložbe ne odpravlja potrebe po reformah, s katerimi bi ohranili in povečali naložbe v Sloveniji. V tej luči je bila Slovenija lani s strani Evropske komisije v okviru Evropskega semestra med drugim pozvana k posodobitvi javne uprave in zmanjšanju upravnega bremena za podjetja ter k izboljšanju upravljanja in uspešnosti podjetij v državni lasti«, je še dejala evropska poslanka Patricija Šulin.