78056055[1]

Patricija Šulin: “Slovenija še vedno brez polnilnic za utekočinjeni zemeljski plin za osebna vozila”

Evropska poslanka Patricija Šulin je na seji Odbora za promet in turizem v Evropskem parlamentu v razpravi o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v Evropski uniji opozorila na pomembnost preusmeritve vozil na alternativna goriva in pogonske sisteme. “Potrebno je učinkoviteje povezati energetski in prometni sektor, da bomo dosegli učinkovitejše razogljičenje mobilnosti”, je dejala Patricija Šulin.

 

“Slovenija je še vedno brez polnilnic za utekočinjeni zemeljski plin za osebna vozila in 100% bio-dizel. Tako kot v nekaterih državah članicah vozni park počasi sledi polnilni infrastrukturi tudi v Sloveniji. Potrebno bo prevetriti davčno zakonodajo na tem področju, kot tudi povečati subvencije za nabavo vozil na alternativna goriva, če želimo spodbuditi nabavo vozil na alternativna goriva”, je bila jasna evropska poslanka.

 

Šulinova je opozorila na oceno nacionalnih okvirnih načrtov, ki jo je pripravila Komisija. “Ocena je pokazala različno raven prizadevanj in ambicij držav članic, kot tudi da uporaba alternativnih goriv ne izpolnjuje načrtov. Komisija bi zato morala nacionalne referenčne programe nadomestiti z obveznimi cilji, kamor sodi tudi vzpostavitev vseevropskega infrastrukturnega omrežja za vsa alternativna goriva”, je še dejala evropska poslanka Patricija Šulin.

 

Predlog resolucije EP o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v Evropski uniji zasleduje cilj, da je treba cestni promet v celoti razogljičiti, da bo najpozneje do leta 2050 brez neto emisij, da bi ohranili povišanje svetovne temperature pod 2 C.