IMG_0319

Patricija Šulin: “Varnost in krepitev gospodarstva ključni prioriteti za EU proračun 2018″

“Varnost in krepitev gospodarstva sta ključni prioriteti pri pripravi in razrezu EU proračuna za leto 2018. Proračun EU potrebuje več sredstev na področju varnosti, k čemer nas sili tudi mednarodni terorizem”, je ob robu razprave na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu o smernicah za evropski proračun 2018 dejala evropska poslanka Patricija Šulin.

 

Po mnenju Šulinove sklad za notranjo varnost, ki predstavlja približno 700 milijonov evrov, ne zadošča za reševanje varnostnih izzivov. “Povečanje sredstev je potrebno zagotoviti tudi zaradi dviga ravni varnostne infrastrukture, saj uporaba instrumenta prožnosti ne zagotavlja resnejšega zagotovila po zadostni količini denarja”, je bila jasna evropska poslanka.

 

Patricija Šulin je poleg varnosti izpostavila tudi ekonomsko varnost, ki jo zagotavljajo delovna mesta in močno gospodarstvo. “Za krepitev gospodarstva EU so zelo velikega pomena naložbe v raziskave in inovacije ter da mala in srednja podjetja ostanejo temelj evropskega gospodarstva in glavni vir ustvarjanja delovnih mest. Da bi se zagotovila znatnejša podpora za MSP je pomembno, da se v programu Obzorje 2020 zagotovi zadostna raven odobritev projektov. Velikega pomena je tudi  krepitev programa COSME, ki zagotavlja večjo konkurenčnost in trajnost podjetij v EU”, je še dejala evropska poslanka Patricija Šulin.

 

Poročilo o splošnih smernicah za pripravo evropskega proračuna za leto 2018 med drugim poziva k temu, da je treba za proračun zagotoviti zadostno raven sredstev za plačila, da bi omogočili, da izpolni svoj glavni namen kot naložbeni proračun ter poudarja, da sta predvidljivost in dolgoročna vzdržnost proračuna EU pogoj za močno in stabilno Evropsko unijo.