Patricija SULIN

Patricija Šulin za krepitev Pobude za zaposlovanje mladih v okviru proračuna EU za leto 2018

Evropske poslanke in poslanci so na seji Odbora za proračun v Evropskem parlamentu v Bruslju obravnavali stališče Sveta k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018.Evropska poslanka Patricija Šulin, članica Odbora za proračun, pozdravlja predlog proračuna, ki pravilno naslavlja ključne prioritete, izpostavlja pa pomembnost krepitve Pobude za zaposlovanje mladih. »Pobuda za zaposlovanje mladih, ki se je pred dobrimi štirimi leti ustanovila v podporo mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, se je v številnih najbolj prizadetih regijah pokazala kot dober projekt. Odlično je dopolnila in okrepila siceršnjo podporo, ki se v obliki sredstev zagotavlja iz drugih skladov Evropske unije«, je dejala Šulinova.

 
»Dosedanji rezultati pobude za zaposlovanje mladih so dobri, še posebej v luči trajno visoke ravni brezposelnosti mladih v številnih regijah. Zato pozdravljam in podpiram nadaljevanje pobude za zaposlovanje mladih, ki ji bomo v letu 2018 namenili sredstva v višini 233,3 milijona evrov«, je bila jasna evropska poslanka Patricija Šulin.

 
“Evropski poslanci so med pogajanji o povečanju sredstev za delovna mesta za mlade, na seji Odbora za proračun odobrili še dodatnih 500 milijonov evrov za preprečevanje brezposelnosti med mladimi. Teh 500 milijonov evrov je iz dela sredstev v višini 1.2 milijarde evrov za obdobje 2017-2020,” je še dodala poslanka v Evropskem parlamentu.

 
Po mnenju Šulinove pa Slovenija tako kot pri številnih drugih programih EU glede uspešnosti črpanja sredstev stopica za preostalimi državami. »Namesto, da bi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve napelo vse sile in si izborilo čim več sredstev iz pobude za zaposlovanje mladih, saj se tudi v naši državi soočamo z visokim odstotkom brezposelnih mladih, številke kažejo, da je Slovenija med manj uspešnimi državami, ko govorimo o pridobljenih sredstvih«, je kritična Šulinova. Prav tako se po mnenju evropske poslanke sredstva velikokrat nesmotrno porabljajo. »Žal velikokrat opažamo, da prepotrebna sredstva ne končajo pri tistih, ki jih najbolj potrebujejo, temveč se velikokrat porabljajo za različne nepotrebne aktivnosti, ki so le same sebi namen«, je še dejala evropska poslanka Patricija Šulin.