ThinkstockPhotos-78715514[1]

Patricija Šulin za krepitev zavesti o težavah, povezanih z invalidnostjo

“Evropska strategija o invalidnosti nosi pomembno sporočilo, saj določa strategijo za okrepitev vloge invalidov, tako, da lahko v celoti uživajo svoje pravice in sodelujejo v družbi in gospodarstvu enako kor drugi. Za kar najboljše izvajanje strategije morajo institucije in države EU sodelovati in s tem krepiti zavest o težavah, povezanih z invalidnostjo”, je na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju v razpravi o izvajanju evropske strategije o invalidnosti dejala evropska poslanka Patricija Šulin.

 

Šulinova je spomnila na težke razmere s katerimi se soočajo invalidi tudi v Sloveniji. »Po oceni Zveze delovnih invalidov Slovenije in Statističnega urada Republike Slovenije je invalidov v Sloveniji med 160.000 in 170.000. Veliki večini zdravje ne dopušča, da bi delali. Tisti, ki bi pa lahko delali, pa jih več kot tretjina ne more najti službe, zato so odvisni od državnih pomoči, ki je zelo majhna, kar posledično pomeni, da jih veliko živi pod pragom revščine«, je poudarila evropska poslanka.

 

Patricija Šulin je opozorila tudi na nizke invalidske pokojnine v Sloveniji ter pozvala k ukrepanju. »7500 Slovencev prejema invalidsko pokojnino, ki je nižja od 300 evrov na mesec. Država sicer omogoča pridobitev varstvenega dodatka s katerim se zagotovi približno 470 evrov mesečnega dohodka, vendar se varstvenemu dodatku invalidi pogosto odpovedo, saj si pod določenimi pogoji po njegovi smrti stroške danega dodatka iz dediščine prejemnika najprej poplača država. Vsi ti podatki kličejo k nujnosti, da morajo države članice kot tudi institucije EU narediti več za invalide in druge ranljive skupine«, je še dejala evropska poslanka Patricija Šulin.

 

Poročilo o izvajanju evropske strategije o invalidnosti, o katerem so na današnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju razpravljali evropski poslanci in poslanke, med drugim spominja Evropsko komisijo na njeno dolžnost, da vključi invalidnost v vsa področja politike ter vanje vključi razvoj in spodbujanje dostopnosti, tako v javnem kot zasebnem sektorju.