Patricija Šulin zahteva od Komisije boljši nadzor in hitrejše ukrepanje pri nepravilnostih

image_pdfimage_print

Odbor za nadzor proračuna je danes razpravljal o poročilu s področja Skupne kmetijske politike z naslovom “Ali je Komisija uspešno upravljala vključitev vezane podpore v shemo enotnega plačila?”, ki ga je pripravila evropska poslanka Patricija Šulin.


Paricija-Sulin11


Poročevalka Patricija Šulin je v razpravi izrazila obžalovanje, da nekatere države članice niso zmeraj upoštevale načel dobrega finančnega poslovodenja, zaradi česar javna sredstva niso bila učinkovito porabljena, nekateri kmetje pa so celo imeli nepričakovane premoženjske koristi zaradi tega. “Še bolj kot pomanjkanje ustreznega nadzora pa je zaskrbljujoča počasnost Komisije potem, ko so bile napake že ugotovljene. Zato pozivam Komisijo k bolj odzivnemu ravnanju”, je bila jasna evropska poslanka Patricija Šulin.


 Paricija-Sulin12


Revizija Evropskega računskega sodišča je pokazala, da Komisija ni ustrezno nadzorovala ločevanja pomoči od proizvodnje pri kmetijski podpori EU, ki je bil sprejet pri pregledu skupne kmetijske politike leta 2008. Revizorji so ugotovili, da Komisija ni uporabila svojih pooblastil, da bi zagotovila, da bi bila merila, ki se uporabljajo za razdelitev razpoložljivih zneskov, vedno skladna z načeli. Poleg tega Komisija tudi ni sprejela jasnih izvedbenih pravil in ni ustrezno nadzorovala držav članic pri njihovi razdelitvi razpoložljive podpore.