PŠ1

Potrebujemo manj zakonodaje, a ta mora biti boljša

Vstopamo v zadnjo tretjino mandata Evropskega parlamenta oziroma v zadnje leto pred volilnim letom. Evropska unija je zdaj že v petem letu gospodarskega okrevanja, ki praktično dosega vsako državo članico. Z 2 odstotno rastjo v EU kot celoti je evropsko gospodarstvo v zadnjih dveh letih raslo hitreje kot gospodarstvo v Združenih državah Amerike. Zahvaljujoč vsem evropskim institucijam, različnim skladom ter monetarni politiki Evropske centralne banke, je bilo v tem mandatu ustvarjenih skoraj 8 milijonov delovnih mest. Zaradi vsega navedenega smo zato še s tolikšnim večjim zanimanjem pričakovali delovni program Evropske komisije za letošnje leto.

 

Delovni program, ki je zaveza Evropske komisije glede načrtov in ciljev v letošnjem letu, izraža ambicije in vsebino govora predsednika Komisije Junckerja o stanju v Uniji v lanskem letu. Nastal je na podlagi izmenjav stališč z Evropskim parlamentom, državami članicami, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom ter Evropskim odborom regij. Okno priložnosti, ki je sedaj odprto, ne bo večno odprto, zato potrebujemo ambiciozen, vendar realen načrt aktivnosti za enotnejšo, močnejšo in bolj demokratično Evropsko unijo, kar je napovedal tudi predsednik Komisije v že prej omenjenem govoru.  Kar 80 odstotkov programa, ki ga je v začetku mandata predstavila Evropska komisija, je že izpolnjenega. Za preostale zakonodajne predloge, ki še niso bili sprejeti, se je Komisija v delovnem programu zavezala, da jih bo predložila najpozneje do maja, saj jih bomo le tako lahko uspešno zaključili do volitev, ki nas čakajo maja prihodnje leto.

 

V letošnjem letu se bomo osredotočili na omejeno število predlogov, ki so nujni za dokončanje vseh strategij. Potrebujemo manj zakonodaje, a ta mora biti boljša. Preprosti in jasni ukrepi so ključ do najboljših rešitev. Oblikovanje delovnega programa Evropske komisije ne sme biti kot božično drevo, kjer bo vsak dobil svoj najljubši okrasek, temveč mora naslavljati pravilne težave. Krepitev zaposlovanja, rasti, investicij, izpopolnitev notranjega trga energijske unije, unije kapitalskih trgov in bančne unije, so pravilne prioritete. Tudi ideja o ustanovitvi namenskega proračuna oz. proračunske postavke za evroobomočje v evropskem proračunu, skupaj z drugimi ukrepi za dokončanje gospodarske in monetarne unije, gre v pravo smer in nas lahko navdaja z optimizmom. Posebno pozornost si zasluži tudi varnost. Evropska komisija tako obljublja predložitev namenskih novih ukrepov za dokončanje varnostne unije, zlasti kar zadeva boj proti terorizmu in zagotavljanje povezljivosti močnejših in pametnejših baz podatkov ter izboljšanje pristopa k migracijam s poudarkom na vračanju nezakonitih migrantov ter varovanju naših zunanjih meja. Prav tako si bo Komisija prizadevala za okrepitev mehanizma civilne zaščite Unije, da bomo bolje pripravljeni pomagati v situacijah, kot so uničujoči gozdni požari, ki smo jim bili priča lani na Portugalskem in v Španiji ali pa žled, s katerim smo se pred leti spopadali v Sloveniji.

 

Drugi poudarek delovnega programa Komisije pa je bolj usmerjen v prihodnost in ima cilj oblikovati Unijo do leta 2025. Pobude glede prihodnosti odražajo razpravo, ki se je v Evropski uniji začela na podlagi bele knjige Evropske komisije o prihodnosti Evrope. Vse pobude, ki jih bo Komisija predložila do konca mandata, je mogoče doseči le s polno uporabo neizkoriščenega potenciala Lizbonske pogodbe. Vizija o prihodnosti temelji na treh načelih, ki morajo vedno biti bistvo Evropske unije: svoboda, enakopravnost in vladavina prava. Evropska komisija bo prav tako predlagala nov večletni finančni okvir, ki mora biti kos ciljem, ki smo si jih zadali. To pomeni, da mora biti opremljen z ustreznimi finančnimi sredstvi, ki naj bodo skladna s cilji, ki smo si jih določili.

 

Kljub temu, da so problemi s katerimi se soočamo kompleksni, jih ne smemo pustiti ob strani, temveč se jih moramo pogumno in odločno lotiti. Evropskim državljankam in državljanom moramo zagotoviti orodja, s katerimi bodo lahko oblikovali svojo prihodnost na podlagi svojih vrednot.

 

Poudarek: Komisija obljublja predložitev novih ukrepov za dokončanje varnostne unije, zlasti kar zadeva boj proti terorizmu ter izboljšanje pristopa k migracijam s poudarkom na vračanju nezakonitih migrantov ter varovanju naših zunanjih meja.

 

Kolumna je bila prvotno objavljena v Primorskih novicah, 15.1.2018