B7CA38ED-C4C0-48F7-B1EA-4B80BA91903D

Predstavitev knjige Milana Gregoriča – Evropa vstani in obstani

Evropska poslanka Patricija Šulin je v sodelovanju z Društvom slovenskih izobražencev v Trstu, 5. marca 2018, skupaj z avtorjem Milanom Gregoričem predstavila knjigo »Evropa vstani in obstani«.
Patricija Šulin je ob predstavitvi knjige uvodoma povedala: »Avtor je z vsebino knjige zajel celoten nastanek Evropske unije, v katerega je vključil tudi pomen, pridobljene pravice in prednosti Slovenije, ko je postala država članica EU«. Njegovo knjigo je označila kot velik doprinos k razumevanju delovanja zveze in njenih institucij. Poslanka je še dodala, da je Gregorič zelo naklonjen nastanku in delovanju Evropske unije, hkrati pa tudi opozarja na novo nastalo situacijo v njej.

 

Šulinova je dejala, da si evropski poslanci poleg ozaveščanja državljanov in državljank EU o evropski zgodovini in vrednotah želijo zaščititi kulturno dediščino pred vsemi oblikami pritiskov, kar v svoji knjigi poudarja tudi avtor.

 

Patricija Šulin je o spremembah v Evropski uniji povedala, da je Evropa na prelomnici in se je znašla v popolnoma drugačni situaciji kot takrat, ko je nastala: »Temeljev hiše ni modro oslabiti, zato se mora Evropska unija vrniti k vrednotam, ki so jih v začetku vzpostavili njeni ustanovni očetje. Potrebujemo pravično in varno Evropo«, je poudarila poslanka v Evropskem parlamentu.

 

Evropska poslanka je ob zaključku opozorila tudi na lažne informacije in njihovo spodkopavanje zaupanja v Evropsko unijo ter dejala, da so »Slovenci po zadnjih anketah izrazili zaupanje in zadovoljstvo, da je Slovenija članica EU, ter zavedanje, da bomo varni le, če nas bodo obkrožale varne države«.

 

Avtor Milan Gregorič pa je o svojem delu povedal, da je nastalo iz jeze, ki jo je občutil, ko je zaradi zadnjih kriz, ki jih je doživela Evropska unija, prebiral množico lahkomiselnih in celo katastrofičnih komentarjev o skorajšnjem razpadu zveze, z namigovanjem na podobno usodo, ki je doletela nekdanjo Jugoslavijo. Opozoril je, da v glavnem propadajo avtoritarne in totalitarne državne tvorbe in ne demokratične države ali zveze držav. Priznava, da mora EU pri sprejemanju sklepov loviti ravnotežje med 28 članicami z različnimi interesi in različnimi zgodovinskimi izkušnjami in je zato unija še nedokončana zgodba z mnogimi odprtimi in nerešenimi vprašanji. Na koncu dela poudari, da se je Evropa iz svojih večstoletnih bridkih izkušenj marsičesa naučila ter da se je potreba po miru, sodelovanju in strpnemu premagovanju preteklih travm vrastla v zavest večine ljudi.

 

Patricija Šulin se je istega dne odzvala vabilu ekipe slovenskega sporeda deželnega sedeža RAI za Furlanijo Julijsko krajino v Trstu, ki skrbijo za radijski in TV slovenski program. Zahvalila se jim je za skrb za slovenski jezik in jim zaželela uspešno delo tudi v prihodnje.