IMG_0352

Stanje v EU

Nagovor Junckerja o stanju v Uniji, ki je letos že tretji v tem mandatu Komisije, predstavlja pomemben premislek o preteklem letu ter premislek o glavnih usmeritvah za prihodnje leto. Imamo priložnost, da Evropski parlament in Evropska komisija še bolj stopita skupaj in izkažeta prepotrebno enotnost, ki jo v teh časih še kako potrebujemo. Številni izzivi o katerih smo razpravljali lani ob istem času, ostajajo. Še vedno nismo našli dolgoročne rešitve za migracije, prav tako ostajajo odprta številna vprašanja glede varnostne in obrambne politike, kjer potrebujemo več sodelovanja med vsemi akterji. Brezposelnost je kljub številnimi novim ustvarjenim delovnim mestom, še vedno previsoka. Slovenijo tako letno predvsem zaradi ekonomskih razlogov zapusti več kot 8000 ljudi, najpogosteje mladih, kar je alarmantna številka. Potrebujemo posebno skrb za mlajše generacije, ki jim moramo omogočiti, da občutijo vse prednosti evropskega združevanja. Zato kot članica Odbora za proračun vztrajno podpiram in opozarjam na to, da je treba vsem tem politikam zagotoviti dovolj finančnih sredstev. Zato bo potrebno prevetriti tudi večletni finančni okvir in poiskati lastne vire proračuna EU, saj sredstva, ki jih imamo sedaj na voljo, ne zadoščajo za reševanje vseh problemov s katerimi smo soočeni. “Združeni v različnosti« je geslo evropskega povezovanja, kar pomeni, da Evropska unija živi od svoje raznolikosti. Kljub enotnosti na številnih področjih, žal še vedno prepogosto prihaja do delitev pri tistih ključnih vprašanjih, kjer bi se vsi skupaj morali bolj potruditi za integracijo, demokracijo in človekove pravice. Rek »če želite hitro pojdite sami, če želite daleč pojdite skupaj« še kako drži in nas opominja, da če se želimo uspešno spopasti z vsemi izzivi ter doseči vse svoje interese in cilje, bomo to dosegli le združeni. Nobena država članica posamezno ne bi mogla braniti svojih interesov tako uspešno, kot to lahko naredimo združeni. Slovenija se je leta 2004 pravilno odločila, ko je vstopila v EU, ter leta 2007 sprejela Euro in vstopila v Schengensko območje. Kot država članica EU je dosegla hitrejši razvoj, kot bi ga sicer.