152112929[1]

Šulin: “Prihodnji večletni finančni okvir mora slediti ambicijam Evropske unije“

Evropska poslanka Patricija Šulin je na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu ob robu razprave o prihodnosti Evrope komentirala prihodnost financ v Evropski uniji. “V razpravi o prihodnosti financ v Evropski uniji moramo izhajati iz izkušenj, ki smo jih pridobili v večletnem finančnem okviru 2014-2020. Sedanji večletni finančni okvir je največje pomanjkljivosti pokazal takrat, ko smo morali zagotoviti sredstva, da smo se lahko soočili z vrsto resnih kriz in izzivov ter da smo lahko financirali nove politične prednostne naloge. Zato moramo pri pripravi večletnega finančnega okvira 2020-2026 imeti jasna stališča glede prihodnjih prednostnih nalog EU“, je dejala Šulinova.

 

“V prihodnjem večletnem finančnem okviru, ki ga moramo sprejeti še v tem mandatu, da bomo zagotovili predvidljivost, stabilnost in zaupanje, moramo občutno povečati proračun Evropske unije. Povečanje obsega prednostnih nalog, izstop Združenega kraljestva ter dosedanje izkušnje s sedanjim večletnim finančnim okvirom, nam narekujejo, da če želimo biti kos vsem izzivom v prihodnosti, potrebujemo večji proračun Unije. Zato bo potrebno pri financiranju proračuna poleg nacionalnih prispevkov na podlagi bruto nacionalnega dohodka vsekakor narediti tudi korak naprej pri reformi sistema virov lastnih sredstev“, je bila jasna evropska poslanka Patricija Šulin.

 

V prihodnjem večletnem finančnem okviru Šulinova podpira poseben razdelek, ki naj bo namenjen za obrambo in varnost. “Glede na pretekle izkušnje ter na aktualne geopolitične razmere, moramo v prihodnjem večletnem finančnem okviru zagotoviti poseben razdelek za obrambo in varnost. Raziskave in inovacije, zaposlovanje mladih, kohezijska in kmetijska politika, razvoj podeželja, je le nekaj primerov prednostnih področij, ki poleg novih prednostnih nalog potrebujejo ustrezno financiranje. Prihodnji večletni finančni okvir mora slediti ambicijam Evropske unije“, je še dejala evropska poslanka Patricija Šulin.

 

Večletni finančni okvir, v katerem so določeni celoten znesek in zneski po posameznih področjih dejavnosti, ki jih EU v določenem letu lahko porabi pri prevzemanju pravno zavezujočih obveznosti, med drugim potrebujemo zaradi poenostavitve sprejetja letnega proračuna EU, zagotovitve proračunske discipline ter predvidljivosti finančni sredstev EU.