IMG_0856

Za povečanje lastnih virov in večjo fleksibilnost evropskega proračuna

Ker je uresničitev ekonomskih interesov mogoča zgolj v miru, si je gospodarsko obubožana Evropa po koncu druge svetovne vojne najprej prizadevala vzpostaviti demokratično ureditev, ki temelji na svobodi, enakosti in spoštovanju človekovih pravic. Temu cilju so pri združevanju Evrope sledili tudi ustanovni očetje Evropske unije Konrad Adenauer, Jean Monnet, Robert Schuman, Joseph Bech, Alcide de Gasperi in ostali veliki državniki, katerim je uspelo zagotoviti miroljubno in enakopravno sodelovanje med državami članicami, kar pa je dodobra zamajala gospodarska kriza, v zadnjem letu in pol pa še dodatno nekontrolirane migracije. 

 

Prihodnost Evropske unije je odvisna od tega kako bomo reševali ekonomsko situacijo in od tega kako trdne so vrednote na katerih temelji nastanek združene Evrope. Da bi zagotovili boljšo Evropo, potrebujemo dobro zakonodajo. Evropski poslanci se bomo tudi v tem letu ukvarjali z zakonodajo o boju proti terorizmu, z azilno politiko, prav tako bo na dnevnem redu tudi področje podnebnih spremembah, digitalni trg, področje sociale ter vlaganja v rast in zaposlovanje. Na državah članicah pa je, da k reševanju izzivov pred katerimi se je znašla Evropska unija pristopijo resno in odgovorno.

 

Kot članica Odbora za proračun v Evropskem parlamentu se dobro zavedam, da blaginja in mir hodita z roko v roki, k temu pa prav gotovo pripomore tudi učinkovit proračun. Proračun za tekoče leto tako znaša 157,86 milijarde EUR za obveznosti in 134,49 milijarde EUR za plačila, prednostne naloge proračuna pa so gospodarska rast, delovna mesta in odločen odziv na migrantsko in begunsko krizo, pri čemer je potrebno biti pozoren, da razsežnost krize ne postane alibi za nepregledno porabo sredstev iz proračuna Evropske unije. Zaščita finančnih interesov EU je mogoča zgolj z učinkovitim bojem proti goljufijam in korupciji na nacionalni in evropski ravni. S pregledno porabo davkoplačevalskega denarja, ki je v skladu s cilji Evropske unije in interesi državljanov EU, pomembno prispevamo tudi h krepitvi zaupanja državljanov v institucije EU, ki je v zadnjih letih postopoma upadala.

 

Člani pogajalske skupine Evropskega parlamenta lahko zagotovimo, da so pogajanja o proračunu s Svetom, t.i. trialog, zelo zahtevna, saj so potrebe velike, sredstva pa omejena. In čeprav se zdi, da smo komaj vkorakali v leto 2017, v politični skupini Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu že nastaja predlog proračuna za leto 2018. Podpiram nadaljnjo ustvarjanje stimulativnega, odprtega in z globalnim svetom povezanega okolja za gospodarski razvoj, raziskave, inovacije in nova delovna mesta. Za razvoj podjetništva, kjer je priložnost tudi za mnoge mlade, v EU je kar 4.2 milijona mladih do 25 let brezposelnih, je potrebnih manj birokratskih ovir, hitrejši odziv države, ugodno poslovno okolje z ugodnimi krediti in pravično davčno stopnjo, korak k rešitvi pa je tudi šolski sistem prilagojen potrebam trga dela. 

 

Tudi v proračunu 2018 pa ne smejo manjkati proračunske rezerve za primere krize in dodatna sredstva za zagotavljanje varnosti Evropejk in Evropejcev. Tako že potekajo glasovanja o ustavnih, zakonskih in institucionalnih posledicah skupne varnostne in obrambne politike, predvideva pa se tudi povečanje izdatkov za obrambo na 2 % BDP EU. Svoje obveznosti na področju varnosti pa morajo izpolniti tudi države članice. Druga polovica leta 2015 in leto 2016 se ne smeta ponoviti. Tudi Slovenija schengenskih pravil ni izpolnjevala v celoti in naše ozemlje je prečkalo pol milijona ljudi, tudi brez dokumentov, vzeti jim niso bili niti prstni odtisi.  

 

Kot evropska poslanka se bom še naprej zavzemala za dobrobit EU, saj verjamem, da bo kos težavam s katerimi se soočamo zgolj usklajena in pozitivna Evropa, kjer države članice med seboj sodelujejo. Ker pa vsaka sprememba prinaša finančne posledice, bi bilo dobro, če bi bil evropski proračun manj rigiden in manj odvisen od vplačil držav članic. Zato si bom prizadevala za povečanje lastnih virov in večjo fleksibilnost proračuna.

Prispevek je bil prvotno objavljen na spletnem portalu TaTrenutek, v rubriki Odkrito iz Evropskega parlamenta: http://tatrenutek.si/evropska-unija/odkrito-iz-evropskega-parlamenta-za-povecanje-lastnih-virov-vecjo-fleksibilnost